Skip to main content

Hållbarhetsbyrån som framtidssäkrar ditt företag

Börja resan mot en bättre framtid

Devolut hjälper dig som företagare att öka ditt affärsvärde genom hållbara affärsstrategier.

Dina kunder, medarbetare och investerare ställer allt högre krav på att ditt företag bidrar till hållbar utveckling. Hållbarhet är ett komplext och brett område. Kanske saknar du expertis, är osäker på var du ska börja och vilka frågor som är viktigast att fokusera på.

Lugn, det finns en enkel process att följa.

Steg 1
Identifiera nuläge

Vi utgår alltid ifrån var du befinner dig idag och börjar med att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna att fokusera på för just ditt företag. Kartläggningen ger också en bild av risker och möjligheter som finns i företaget.

Steg 2
Handlingsplan

Utifrån nuläget tar vi tillsammans fram en handlingsplan med insatser för klimat, socialt och för bolagsstyrning som ger störst effekt. Och handlingsplanen är integrerad i affärsstrategin.

Steg 3
Genomförande

Devolut finns med som stöd genom hela processen: från genomförande till att följa upp de åtgärder handlingsplanen pekade ut för en hållbar omställning. Tillsammans når vi resultat som du kan vara stolt över och tryggt dela med dina intressenter.

Ett genomtänkt hållbarhetsarbete stärker affärsverksamheten

Vill du också minska materialkostnader, stärka relationen med kunder, hantera risker och utforska nya intäktsströmmar? 

Ett genomtänkt och transparent hållbarhetsarbete stärker ditt varumärke, attraherar kunder och gör dig förberedd på nya lagkrav och upphandlingskrav. Dessutom bidrar arbetet till en bättre framtid. Hållbara företag är mer attraktiva för duktiga medarbetare och för investerare. Att utveckla lönsamma affärer som samtidigt gör gott för världen är ett vinnande koncept. Det är att bygga framtidens företag!

Exempel på vad Devolut kan hjälpa till med

  • Kartläggning och handlingsplan

  • Väsentlighetsanalys

  • Intressentdialog

  • Integrera hållbarhet i affärsstrategin

  • Processledning

  • Affärsnytta med CSRD

  • ISO 26000 verktyg för socialt ansvarstagande och hållbar företagsverksamhet

Hör av dig så hittar vi ett bra upplägg!

Alla behövs för att de globala målen ska bli verklighet

Det är tillsammans vi skapar skillnad

Devolut arbetar i linje med de globala målen för hållbar utveckling och tror på en framtid där det finns plats för alla att utveckla och utvecklas. Därför är målet att skapa förutsättningar för framtiden – Tillsammans med dig!

FN:s medlemsländer antog 2015 Agenda 2030, som omfattar de 17 Globala målen för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det innebär att dagens behov måste tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Agenda 2030 strävar efter att minska fattigdom, ojämlikheter och lösa klimatkrisen fram till år 2030. För att uppnå detta krävs samarbete mellan regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare.

ISO 26000

ISO 26000 är ett verktyg för socialt ansvarstagande och stärkt konkurrenskraft. Standarden ger vägledning för hållbar företagsverksamhet och omfattar sju kärnprinciper som dockar väl an till de globala målen och nya EU-direktivet för hållbarhetsrapportering CSRD.

Verksamhetsstyrning • Mänskliga rättigheter • Arbetsförhållanden • Miljö • Goda verksamhetsmetoder • Konsumentfrågor • Samhällsengagemang och utveckling

Sofia strävar efter att skapa förändring genom kreativa samarbeten

Sofia är kvalificerad hållbarhetsstrateg och certifierad Impact Auditor med erfarenhet inom revision och verifiering av ISO 26000 självdeklaration. Hon strävar efter att bygga mer hållbara samhällen och ser stöd till företag och organisationer som en central del i arbetet. Med flera års erfarenhet som hållbarhetschef och förändringsledare trivs hon bäst i rollen som brobyggare mellan människor. Sofia tror på kreativa samarbeten och är övertygad om att vi tillsammans kan skapa förändring både för människor och planeten.

Sofia är del av Konsulttimmen där du som företagare i Kronoberg kan få kostnadsfri expertrådgivning.

”En avgörande förmåga för att lyckas i hållbarhetsarbete är att sätta strålkastaren på det som är viktigt. Världen är alltmer komplex och det är lätt att tappa bort sig, våga välja, våga samarbeta och våga be om hjälp! Det är tillsammans vi skapar skillnad.”

Sofia Mårdh

Kontakta Sofia

Vill du boka ett förutsättningslöst möte, veta mer hur just er kickstart mot hållbarhet kan genomföras eller har frågor om Devolut?

Du är alltid välkommen att kontakta mig via e-post, telefon eller genom att fylla i formuläret nedan. Jag ser fram emot din kontakt och återkopplar så snart jag kan.

sofia@devolut.se
070-571 10 57